MÀNG PET TRONG SUỐT CUỐN ỐNG GIÓ MỀM

  • Mã: GPET
  • Chất liệu: Màng PET
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Độ dày: 0.012mm/ 0.016mm/ 0.018mm

  Mô tả sản phẩm

  MÀNG PET MÀU SẮCỨNG DỤNG