MÀNG PE ĐÓNG GÓI HÀNG

  • Mã: GPE
  • Chất liệu: PE
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Khổ rộng: 50 cm
  • Chiều dài: 100 / 120 m
  • Trọng lượng: 2.4 kg / cuộn
  • Hình thức đóng gói: Cuộn