MÀNG PVC CUỐN ỐNG GIÓ MỀM

  • Mã: GPVC
  • Chất liệu: MÀNG PVC
  • Màu sắc: Trắng, đen, ghi
  • Độ dày: 0.08mm ~ 0.7mm

Mô tả sản phẩm

MÀNG PVC MÀU SẮC ỨNG DỤNG