MÀNG PET TRONG SUỐT CUỐN ỐNG GIÓ MỀM

  • Mã: GPET
  • Chất liệu: Màng PET
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Độ dày: 0.012mm/ 0.016mm/ 0.018mm

Mô tả sản phẩm

MÀNG PET  MÀU SẮC ỨNG DỤNG